STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

slide3_dark.jpg
slide1_dark.jpg
slide2_dark.jpg
slide4_dark.jpg
Shadow
IX Zebranie Delegatów Oddziałów SITP

IX Zebranie Delegatów Oddziałów SITP

W dniach 26-27 listopada 2021 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Delicjusz” w Trzebawiu k/Poznania odbyło się IX Zebranie Delegatów Oddziałów SITP. Celem głównym Zebrania było podsumowanie pięcioletniego okresu działalności Stowarzyszenia, wybory nowych władz Stowarzyszenia oraz określenie kierunków działania na nową kadencję (lata 2021-2026).
Przybyli na zebranie delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SITP oraz wybrali nowy skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Nowym prezesem Stowarzyszenia został kol. Krzysztof Dąbrowski (dotychczasowy sekretarz generalny w kadencji 2016-2021).
Ponadto w składzie Zarządu Głównego SITP znaleźli się:

   • kol. Lech Janiak – wiceprezes
   • kol. Antoni Celej – wiceprezes
   • kol. Ireneusz Kopczyński – sekretarz generalny
   • kol. Wacław Cholewa – skarbnik
   • kol. Robert Fliciński – członek prezydium
   • kol. Mariusz Sobecki – członek prezydium
   • kol. Jerzy Bronowicz – członek
   • kol. Artur Dela – członek
   • kol. Mariusz Karolczyk – członek
   • kol. Krzysztof Kociołek – członek
   • kol. Andrzej Król – członek
   • kol. Rafał Marasz – członek
   • kol. Ryszard Siata – członek
   • kol. Adam Szczepara – członek

Oddział SITP w Lesznie reprezentowało w trakcie IX Zebrania dwóch delegatów z prawem głosu: kol. Łukasz Wysokiński i kol. Dariusz Ziomko. Ponadto na Zebraniu rolę gościa honorowego pełnił kol. Andrzej Wysokiński – Prezes Oddziału SITP w Lesznie w latach 2016-2021.

Na stronę 1
Na stronę 1
Na stronę 2
Na stronę 2
Na stronę 3
Na stronę 3