STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

slide3_dark.jpg
slide1_dark.jpg
slide2_dark.jpg
slide4_dark.jpg
Shadow
Posiedzenie Zarządu Głównego SITP

Posiedzenie Zarządu Głównego SITP

W dniach 16-18 września 2021 r. w Ośrodku „Promenada Zegrze” w Białobrzegach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z Prezesami Oddziałów SITP. W porządku obrad znalazły się między innymi tematy dotyczące dotychczasowej działalności Prezydium Zarządu Głównego SITP oraz aktualnej sytuacji Zarządu Głównego i Izby Rzeczoznawców.

W trakcie obrad omówiono ponadto przedsięwzięcia realizowane w ramach przygotowań do IX Zebrania Delegatów Oddziałów SITP, które odbędzie się w listopadzie br. Jednym z ciekawszych punktów spotkania była autoprezentacja nowych Prezesów Oddziałów oraz informacje o podejmowanych przez Oddziały działaniach i zamierzeniach.
Porządek obrad uzupełniła prezentacja firm Promat, Polon-Alfa, SolarEdge oraz Global System - członków wspierających SITP.

foto_1
foto_1
foto_ZG SITP
foto_ZG SITP