STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

slide3_dark.jpg
slide1_dark.jpg
slide2_dark.jpg
slide4_dark.jpg
Shadow
Posiedzenie Zarządu Głównego SITP z Prezesami Oddziałów SITP

Posiedzenie Zarządu Głównego SITP z Prezesami Oddziałów SITP

W dniach 22-24 września 2022 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z Prezesami Oddziałów SITP, Członkami Honorowymi SITP, Członkami Rady Naukowo-Technicznej SITP, Członkami Rady Redakcyjnej Kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa”, Członkami Komitetu Historycznego SITP oraz zaproszonymi członkami wspierającymi SITP.

Porządek obrad Zarządu Głównego obejmował m.in. następujące punkty:

  • przekazanie informacji o realizacji zadań Prezydium Zarządu Głównego SITP i ważniejszych wydarzeniach z udziałem członków Zarządu Głównego SITP,
  • podjęcie uchwały w sprawie powołania rzeczoznawców SITP,
  • przekazanie ustaleń inauguracyjnego posiedzenia Rady Naukowo-Technicznej oraz informacji o pracach komitetów technicznych nad wytycznymi SITP,
  • akcenty jubileuszowe związane z 20-leciem kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa”,
  • przekazanie informacji Prezesów Oddziałów SITP o ważniejszych działaniach i zamierzeniach,
  • prezentacje zaproszonych firm działających w ochronie przeciwpożarowej – członków wspierających SITP.

W czasie wolnym uczestnicy Posiedzenia zwiedzili komnaty siedziby Rodu Leszczyńskich w obecności przewodnika.

Posiedz_zarz_2022_01
Posiedz_zarz_2022_01
Posiedz_zarz_2022_02
Posiedz_zarz_2022_02
Posiedz_zarz_2022_03
Posiedz_zarz_2022_03
Posiedz_zarz_2022_04
Posiedz_zarz_2022_04
Posiedz_zarz_2022_05
Posiedz_zarz_2022_05

 Źródło zdjęć:

Zdjęcia 1-2 - https://www.facebook.com/PolonAlfa/

Zdjęcia 3-5 – materiały własne