STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

slide3_dark.jpg
slide1_dark.jpg
slide2_dark.jpg
slide4_dark.jpg
Shadow
Walne Zgromadzenie członków Oddziału SITP w Lesznie

Walne Zgromadzenie członków Oddziału SITP w Lesznie

W dniu 16.06.2021 roku w Hotelu i Restauracji „Antonińska” odbyło się Walne Zgromadzenie członków Oddziału SITP w Lesznie.
Głównymi punktami Walnego Zgromadzenie było podsumowanie działalności Zarządu Oddziału w trakcie mijającej kadencji (lata 2016-2021) oraz przeprowadzenie wyborów Władz Oddziału na nową kadencję.

 Sprawozdanie z pięcioletniej działalności Zarządu Oddziału przedstawił dotychczasowy Prezes Oddziału SITP w Lesznie kol. Andrzej Wysokiński. Po podsumowaniu głos zabrał przewodniczący zebrania – kol. Henryk Maliczak, który zapoznał obecnych ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej na temat działalności członków Zarządu. Obecni na spotkaniu członkowie jednogłośnie podjęli Uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującym Władzom Oddziału.

Na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu Głównego SITP w sprawie przyznania złotych i srebrnych Odznak Honorowych SITP wręczono odznaczenia obecnym w Zgromadzeniu członkom. Odznakami Honorowymi SITP odznaczeni zostali: kol. Leokadia Fischer, kol. Dariusz Ziomko oraz kol. Bonifacy Skrzypczak. Odznaczenia wręczył Prezes Oddziału kol. Andrzej Wysokiński.

Kolejnym punktem spotkania były wybory do Zarządu Oddziału SITP na nową kadencję (lata 2021-2026). W trakcie głosowań obecnych członków Stowarzyszenia wybrano nowe Władze Oddziału.

Prezesem Oddziału został kol. Łukasz Wysokiński.
Członkami Zarządu Oddziału zostali:

 • kol. Sławomir Rojda
 • kol. Andrzej Ziegler
 • kol. Dariusz Ziomko
 • kol. Leokadia Fischer
 • kol. Andrzej Wysokiński
 • kol. Robert Baran

Ponadto powołano członków Komisji Rewizyjnej:

 • kol. Henryk Maliczak - przewodniczący
 • kol. Gruszczyński Zbigniew
 • kol. Beata Musielak

Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali:

 • kol. Grzegorz Matysiak – przewodniczący
 • kol. Marek Rzeźnik
 • kol. Marcin Wysokiński

Ostatnim punktem Walnego Zgromadzenia było przedstawienie planu pracy na najbliższą kadencję. Po zamknięciu obrad obecni członkowie Oddziału SITP w Lesznie zjedli uroczysty obiad.

2021-07-08-123816 (1)
2021-07-08-123816 (1)
2021-07-08-123816 (2)
2021-07-08-123816 (2)
2021-07-08-123816 (3)
2021-07-08-123816 (3)
2021-07-08-123816 (4)
2021-07-08-123816 (4)
2021-07-08-123816
2021-07-08-123816
IMG_20210616_121931
IMG_20210616_121931
IMG_20210616_122530
IMG_20210616_122530