STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

slide3_dark.jpg
slide1_dark.jpg
slide2_dark.jpg
slide4_dark.jpg
Shadow
XI Warsztaty Prewencyjne - Rydzyna 2023 - Aktualizacja

XI Warsztaty Prewencyjne - Rydzyna 2023 - Aktualizacja

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Lesznie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie oraz C&C Partners Sp. z o. o. serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XI Warsztatach Prewencyjnych Rydzyna 2023 pt. „Technika w służbie bezpieczeństwa pożarowego – studium przypadku”.

Warsztaty odbędą się w dniu 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Zamku SIMP w Rydzynie, pl. Zamkowy 1, 64-130 Rydzyna, pow. leszczyński.

Warsztaty honorowym patronatem objął Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Lokalizacja Zamku SIMP: https://goo.gl/maps/BNRK29co1gFYyQqeA

Program Warsztatów ukierunkowany będzie na przedstawienie rozwiązań technicznych stosowanych współcześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska. W związku z powyższym warsztaty kierowane są między innymi do pracowników i funkcjonariuszy pionów kontrolno-rozpoznawczych Komend PSP, przedstawicieli biur projektowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, członków SITP oraz innych stowarzyszeń technicznych, przedstawicieli samorządu i dużych firm, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe.

Uczestnictwo w organizowanych przez SITP – Oddział w Lesznie XI Warsztatach Prewencyjnych jest bezpłatny.

Szczegółowy harmonogram XI Warsztatów Prewencyjnych Rydzyna 2023 zostanie opublikowany na stronie https://www.sitpleszno.pl/ oraz przesłany uczestnikom do dnia 11.04.2023 r.

Warsztaty Rydzyna 2023 sponsorzy