STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

slide3_dark.jpg
slide1_dark.jpg
slide2_dark.jpg
slide4_dark.jpg
Shadow
Zebranie zarządu

Zebranie zarządu

W dniu 7 marca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu SITP o/Leszno, którem przewodniczył Prezes Zarządu kol. Andrzej Wysokiński. W posiedzeniu oprócz członków Zarządu brali udział również przedstawiciele Komisji Rewizyjnej o raz Sądu Koleżeńskiego w osobach:

1.  Andrzej Wysokiński,
2.  Sławomir Rojda,
3.  Bonifacy Skrzypczak,
4.  Leokadia Fischer,
5.  Henryk Maliczak,
6.  Grzegorz Matysiak,
7.  Marek Rzeźnik,
8.  Dariusz Ziomko.

W trakcie posiedzenia Zarządu omówiono:
1.  Sprawę płatności składek przez członków SITP/Leszno,
2.  Sprawę organizacji w miesiącu marcu turnieju bowlingu o puchar Prezesa SITP/Leszno.
3.  Sprawę organizacji warsztatów prewencyjnych w miesiącu maju 2019 roku w Rakoniewicach.

Ponadto przedstawiono propozycje i uwagi do nowej strony internetowej naszego oddziału.

Ustalono, że następne spotkanie Zarządu odbędzie w miesiącu kwietniu.

zarzad