STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

slide3_dark.jpg
slide1_dark.jpg
slide2_dark.jpg
slide4_dark.jpg
Shadow
Zmiana Rozporządzenia MSWiA

Zmiana Rozporządzenia MSWiA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 września br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Wśród wprowadzonych nowości znaleźć można między innymi rozszerzony katalog obiektów budowlanych, których projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia.
Istotną zmianą w stosunku do poprzedniej wersji rozporządzenia objęto wzór „Zawiadomienia o uzgodnieniu” – dokumentu przesyłanego do właściwego ze względu na lokalizację inwestycji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.